فرم تأمین‌کنندگان

گروه توسعه ساختمان KR، از همکاری با شرکت‌ها و مجموعه‌های توانمند، متخصص و متعهد استقبال می‌نماید. به همین منظور متقاضیان می‌توانند با تکمیل و ارسال فرم مربوطه درخواست خود را اعلام نمایند. اطلاعات دریافتی طبق فرآيند اعتبارسنجی بررسی می‌گردد و نتیجه بررسی اعلام خواهد شد.