سرمایه گذاری

  • سرمایه گذاری مستقیم
  • جذب و مدیریت سرمایه
  • مشارکت در ساخت
  • مدیریت طرح و اجرا
  • مشاوره، نظارت و راهبری پروژه
  • طراحی مهندسی و نظارت بر آن
سرمایه گذاری مستقیم

در قالب «سرمایه‌گذاری مستقیم»، تمامی فرایندهای تأمین سرمایه و اجرای پروژه‌، توسط گروه توسعه‌ ساختمان رحیم‌تبار انجام‌ می‌پذیرد. در این محور، پس از بررسی موقعیت و مزایای ملک پیشنهاد شده و بنا به فرصت‌های موجود،سرمایه‌گذاری در پروژه انجام می‌گردد.

سرمایه گذاری مستقیم
جذب و مدیریت سرمایه

صنعت ساختمان‌های لوکس، یکی از بازارهای بالقوه‌ی جذب و ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه‌های خُرد و کلان است. اشخاص توانمندی که علاقمندنددر این صنعت سرمایه‌گذاری نمایند، می‌توانند در قالب «جذب و مدیریت سرمایه» با همکاری گروه توسعه‌ساختمان رحیم‌تبار، سرمایه‌های خود را در این صنعت وارد نمایند. همچنین افرادی با سرمایه‌های محدود هم می‌توانند با مدل همکاری مشخصِ خرید سهام پروژه یا مدل همکاری توافقیِ دیگر، در این صنعت فعالیت نمایند.

جذب و مدیریت سرمایه
مشارکت در ساخت

یک سازنده‌ی بنام و باتجربه، با درک صحیح از شرایط املاک خاص و ویژه‌، می‌تواند در قالب «مشارکت در ساخت»، ارزش ملک را به شدت ارتقاء داده و زمینه‌ی سوددهی را برای مالک فراهم آورد. گروه توسعه ساختمان رحیم‌تبار نیز در این راستا، با ارائه‌ی مشاوره‌ و پیشنهادهای قوی و کارآمد در طراحی و اجرای یک مجتمع لوکس و اصیل، تعهدات خود را به عنوان یکی از طرفین مشارکت به بهترین شکل ممکن ایفا می‌نماید.

مشارکت در ساخت
مدیریت طرح و اجرا

گروه توسعه ساختمان رحیم‌تبار می‌تواند به عنوان بازوی فنی و اجرایی، در قالب «مدیریت طرح و اجرا»، فرایند طراحی و اجرای یک مجتمع لوکس و اصیل را بر اساس مشخصات و ویژگی‌های ملک و سرمایه‌ی اختصاص یافته و نیز استانداردهای خاص خود بر عهده ‌گیرد و پروژه را به بهترین شکل ممکن به سرانجام ‌رساند. در این مسیر، طراحی‌ و اجرا، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پیمانکاران و تأمین مصالح ساختمانی از اهم مسئو‌لیت‌های این گروه است.

مدیریت طرح و اجرا
مشاوره، نظارت و راهبری پروژه

در برخی از پروژه‌های ساختمانی، مالکان برغم اینکه مسئولیت ساخت‌و ساز پروژه‌ را خود بر عهده گرفته یا به مجموعه‌ی دیگری می‌سپارند، تمایل دارند در قالب «مشاوره، نظارت و راهبری پروژه» از توان‌مندی‌ها و ظرفیت‌های فنی گروه‌توسعه ساختمان رحیم‌تبار استفاده کنند.در این محور، مشاوره، راهبری پروژه و نظارت عالیه‌ی تیم مهندسی بر عملکرد پیمانکاران پروژه در فرایند طراحی و اجرای از اهم خدمات این گروه است. بدین‌ترتیب، تمامی فعالیت‌ها و اقدامات مشاوران و پیمانکاران طبق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها‌، فرم‌ها‌ و چک‌لیست‌های مصوب برای طراحی و اجرای یک مجتمع‌ لوکس و اصیل کنترل می‌شود و گزارش‌های لازم به کارفرما ارائه می‌گردد.


مشاوره، نظارت و راهبری پروژه
طراحی مهندسی و نظارت بر آن

توان‌مندی واحد طراحیِ مهندسی گروه توسعه‌ ساختمان رحیم‌تبار موجب گردیده تا فاز طراحی مجتمع‌های لوکس و اصیل متعددی توسط این گروه انجام شود. با داشتن تجربه‌ی موفق در انجام مطالعات و فازهای یک و دو طراحی مجتمع‌های لوکس و اصیل، این گروه می‌تواند تمام مراحل طراحیِ مهندسی این پروژه‌ها را در هر یک از زمینه‌های معماری، سازه و تأسیسات به سرانجام برساند و بر حُسن اجرا و پیاده‌سازی دقیق مستندات طراحی، نظارت نماید. در قالب «طراحیِ مهندسی و نظارت بر آن»، تمامی اقدامات پیمانکاران بر اساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها‌، فرم‌ها‌ و چک‌لیست‌های مصوب، با جزئیات نقشه‌ها و مستندات طراحی تطبیق داده شده و مشاوره‌های لازم برای اجرای دقیق آن‌ها ارائه می‌گردد.


طراحی مهندسی  و نظارت بر آن